Nitracacib

PRIHLÁŠKA / ENTRY FORM

Uzávierka / Deadline: 24.6.2021

Poplatky / Entry fee: 10€ deň / day 

Rozhodcovia / Judges

Štvrtok / Thursday: HELDOVÁ Soňa, SK

Piatok / Friday: MÚDRA Emília, SK 
Sobota / Saturday: HRADSKÁ Dominika, SK  
Nedeľa / Sunday: MIKOLKOVÁ-BETINSKÁ Zuzana, SK