Prihlasovanie

Kvalifikačná súťaž na Národné finále 16.8.2020 - Koválov

I keď sa jedná o kvalifikácie, účasť je povolená všetkým junior handlerom:

  • takým, ktorí majú záujem a zbierajú body na kvalifikovanie sa do Národného finále
  • takým, ktorí sa chcú zdokonaliť v handlingu
  • zahraničným junior handlerom
  • všetkým, ktorí majú chtíč si zasúťažiť
  • otvorené klasicky pre 2 vekové kategórie