Prihlasovanie

Kvalifikačná súťaž na Národné finále 15.9.2020 - Veľké Úľany

I keď sa jedná o kvalifikácie, účasť je povolená všetkým junior handlerom:

  • takým, ktorí majú záujem a zbierajú body na kvalifikovanie sa do Národného finále
  • takým, ktorí sa chcú zdokonaliť v handlingu
  • zahraničným junior handlerom
  • všetkým, ktorí majú chtíč si zasúťažiť
  • otvorené klasicky pre 2 vekové kategórie 

Opäť OTVORENÁ I 3.KATEGÓRIA
"FORGOTTEN JUNIOR HANDLERS" - mimo kvalifikácie

Do kvalifikácie sa započítavajú body súťažiacim VÝHRADNE z 1. a 2. vekovej kategórie.

3. kategória "FORGOTTEN JUNIOR HANDLERS" je otvorená pre všetkých dospelých (18+), ktorí majú chuť si zasúťažiť.