Ste už prihlásení?


NOVINKY 2020

Prihlasovanie spustené TU!  Vážení priatelia, členovia a priaznivci Junior Handlingu na Slovensku,

mimoriadna situácia organizovania hromadných podujatí sa žiaľ bytostne dotýka aj organizovanej kynológie a tak sa na zasadnutí Prezídia SKJ vo štvrtok 11.6.2020 rozhodlo okrem iného i nasledovne:

- Organizovanie súťaže Junior Handling je plne v kompetencii príslušnej komisie ÚKK, ktorá ju môže zorganizovať v spolupráci s usporiadateľmi oblastných výstav, prípadne ako samostatné podujatia. Do celoročného bodovania sa započítajú všetky podujatia, ktoré komisia nahlási do kalendára podujatí ÚKK.

V týchto dňoch Komisia pre mládež a Junior handling v spolupráci s Junior handling klubom Slovensko pracuje na kalendári kvalifikačných podujatí Junior handlingu do Národného finále. O schválení dátumov vás budeme informovať.

Dominika Hradská 
Prezidentka Junior handling klubu Slovensko


SLOVENSKO POZNÁ SVOJICH REPREZENTANTOV na rok 2020!
Sídlo

Furmanská 9
841 03 Bratislava
juniorhandlingslovakia@gmail.com
+421 948 444 643