Kvalifikácia do Národného finále

Počas výstavnej sezóny (kalendárny rok) zbierajú slovenskí junior handleri body za každú účasť v súťaži Junior Handling na celoštátnych, národnej a medzinárodných výstavách usporiadaných pod záštitou SKJ. 

Päť z prvej a päť z druhej vekovej kategórie, ktorí získajú najvyšší počet bodov sú kvalifikovaní do Národného finále Junior Handlingu.

Aktuálna výsledková listina

POZOR ZMENA PRE ROK 2020!!

Pre mimoriadnu situáciu pre COVID-19 a organizovania hromadných podujatí, je organizovaním kvalifikačných súťaží Junior handling poverený Junior handling klub Slovensko a Komisia pre mládež a Junior handling ÚKK. 

NAJBLIŽŠIE KVALIFIKÁCIE 

Momentálne nie sú naplánované žiadne kvalifikácie.

12.11.2020

Vzhľadom na predĺžený núdzový stav vyhlásený na Slovensku o ďalších 45 dní nie je možné zorganizovať plánovaný Kostíkov víkend ani poslednú kvalifikáciu. 

Sezóna 2020 je teda pre junior handlerov uzavretá!


KVALIFIKÁCIE v roku 2020

24.1.2020 - Medzinárodná výstava psov Nitra

25.1.2020 - Medzinárodná výstava psov Nitra

26.1.2020 - Medzinárodná výstava psov Nitra


Finalisti 2019

Do Národného finále za rok 2019 sa podarilo kvalifikovať nasledovným mladým vystavovateľom

Finalisti v histórii

Historický pohľad na kvalifikovaných junior handlerov do Národného finále podľa rokov


Kalendár výstav SKJ

na ktorých môžte získať body do Kvalifikácie 2020 (s výnimkou Šampióna šampiónov a Svetovej špeciálnej výstavy slovenských národných plemien)

NEPLATÍ až do odvolania pre COVID-19