Zbor trénerov Junior handling klubu Slovensko

Našimi trénermi sú bývalí junior handleri, aktívni handleri a taktiež členovia prezídia Klubu a Komisie pre mládež a junior handling, ktorí s radosťou odovzdávajú svoje skúsenosti našim junior handlerom prostredníctvom spoločných či individuálnych tréningov.

Predsedníctvo Zboru trénerov

Vytvorte si webové stránky zdarma!