Toy handling


Na Slovensku sa už niekoľko rokov z bezpečnostných dôvodov neotvára na medzinárodných ani národných výstavách súťaž "Dieťa a pes".

Chceme však vášeň pre výstavy (a teda i čistokrvných psov) podporovať aj u našich najmladších, ktorým ich vek ešte nedovolí súťažiť v Junior handlingu. V Škandinávii sme sa inšpirovali milou súťažou, ktorú sme sa rozhodli zaviezť aj na našich výstavách Nitradog Carnival Cup. I deti do 9 rokov budú teda môcť zažiť súťaživú atmosféru, ukázať, že aj oni vedia čo to je figúra "tam a späť", či kruh, avšak bez toho, aby sme sa báli, že psík utečie z kruhu, alebo niektorého účastníka veľmi potiahne. Vystavovať budú totiž svoje hračky - či už plyšové, na kolečkách, alebo rôzne iné.

TOY HANDLING otvárame v sobotu a v nedeľu. Presný časový harmonogram prinesieme neskôr, vieme však, že v sobotu ich budeme môcť podporiť doobeda, kým v nedeľu tak tomu bude popoludní. Rozhodli sme sa tak preto, aby sa mohli zúčastniť aspoň jeden deň aj detičky, ktorých rodičia vystavujú plemená ráno, ale aj poobede, pretože prítomnosť rodiča je nutná, kvôli podpísaniu GDPR.

Nezabudnite si teda naplánovať návštevu Activity Ringu v hale M5! Každý potlesk tieto čisté duše úprimne poteší!

In Slovakian shows, for security reasons, the "Child and Dog" competition has not been held at international or national shows for several years. 

However, we want to support the passion for shows (and therefore pedigree dogs) even among our youngest, whose age doesn´t yet allow them to compete in Junior handling competitions. In Scandinavia, we were inspired by a nice competition, which we decided to introduce at our Nitradog Carnival Cup shows. Even kids up to 9 years old will be able to experience a competitive atmosphere, to show that they also know what an "up&down" figure is, or a circle, but without fearing that the dog will run away from the ring, or that any little handler will be pulled by his/her dog. They will be showing their toys - plush, on wheels, or various others. 

 TOY HANDLING will be open on Saturday and Sunday. We will bring the exact time schedule later, but we know that on Saturday we will be able to support them in the morning, while on Sunday it will be in the afternoon. We decided to do this, so that even kids whose parents show dogs in the morning, but also in the afternoon, could participate for at least one day because the presence of the parent is necessary due to the signing of the GDPR.

Don´t forget to plan your visit to hall M5! Your applause will fulfill with happiness the souls of the little participants!


Vytvorte si webové stránky zdarma!