2% z dane

Podporte činnosť Junior Handling klubu Slovensko a darujte až 3% dane z príjmu. Nižšie nájdete všetky potrebné informácie ako postupovať a na aké účely Junior Handling Slovensko získané prostriedky použije. Vopred Vám zo srdca ďakujeme.

Prečo vôbec darovať 2(3)% z dane?

Ide o daň, ktorú by ste museli aj tak odviesť do štátneho rozpočtu, avšak vďaka Vám ju môžete zmeniť na dar, ktorým podporíte aktivity buď Junior Handling klubu Slovensko alebo inej organizácie. Pre vás darovanie 2 (3)% neznamená žiadny výdavok navyše.

.Prečo darovať 2(3)% z dane práve nášmu klubu?

Junior Handling Slovensko klub je občianske združenie, ktoré bolo založené skupinkou nadšených a možno aj premotivovaných bývalých účastníkov tohto športu v roku 2018, s cieľom poskytnúť podporu, skúsenosti, ochranu a nové zážitky deťom a mladým, ktorí sa rozhodli junior handlingový šport vykonávať. Občianske združenie vzniklo ako dobrovoľná, nepolitická záujmová organizácia. Združenie pracuje na základe dobrovoľnej a svojpomocnej činnosti svojich členov. Poslaním Junior Handling Slovensko je vytvoriť príjemný a bezpečný priestor deťom, ktorým často chýba podpora alebo skúsenosti v rôznych oblastiach pri starostlivosti o psa. Organizujeme rôzne aktivity pre deti a psi, či už vo forme tábora alebo klubových výstav. Junior Handling Slovensko funguje na báze dobrovoľníctva a všetky činnosti zabezpečujú členovia prezídia vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu.

Na čo použijeme Vaše 2(3)% z dane?

 • Letný Junior Handlingový tábor
 • Otvorené majstrovstvá junior handlingu na Slovensku
 • Národné finále junior handlingu
 • Galavečer Junior handlerov
 • Kostíkov víkend
 • Tréningová hala pre junior handlerov

POSTUP PRI POUKAZOVANÍ 2(3)%

Vyberte si postup podľa toho, či ste zamestnanec alebo fyzická osoba samostatne podávajúca daňové priznanie:

Ak ste zamestnanec:

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa (finančné a mzdové oddelenie) o vykonanie zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane najneskôr do 15. februára 2020.
 • Zamestnávateľ Vám po vykonaní ročného zúčtovania vystaví potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete vypočítať 2 (3)% zo zaplatenej dane - suma, ktorú nám môžete venovať, táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.
 • Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% z dane (Vaše osobné údaje a sumu zaplatenej dane), starostlivo si skontrolujte, či máte správne údaje Junior Handling klubu. V tomto roku je možnosť zaškrtnúť možnosť na svojom Vyhlásení, že si prajete zaslať svoje meno a adresu obdarovanému. Budeme radi, ak sa dozvieme, kto nás podporil.
 • Tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane, prípadne aj Potvrdenie o odpracovaní min. 40 dobrovoľníckych hodín doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2020 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.
 • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

 • Vypočítajte si:
  2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 • Obchodné meno (názov): Junior Handling klub Slovensko
  IČO: 42273188
  Právna forma: Občianske združenie
  Sídlo: Furmanská 9, 841 03 Bratislava
 • V tomto roku je možnosť zaškrtnúť možnosť na svojom Vyhlásení, že si prajete zaslať svoje meno a adresu obdarovanému. Budeme radi, ak sa dozvieme, kto nás podporil.
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2020) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).
 • Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Vytvorte si webové stránky zdarma!