Toy handling


Na Slovensku sa už niekoľko rokov z bezpečnostných dôvodov neotvára na medzinárodných ani národných výstavách súťaž "Dieťa a pes".

Chceme však vášeň pre výstavy (a teda i čistokrvných psov) podporovať aj u našich najmladších, ktorým ich vek ešte nedovolí súťažiť v Junior handlingu. V Škandinávii sme sa inšpirovali milou súťažou, ktorú sme sa rozhodli zaviezť aj na našich výstavách. 

Po veľmi úspešnej februárovej premiére a letnej Veľkej Ide si opäť teda aj deti do 9 rokov budú môcť zažiť súťaživú atmosféru, ukázať, že aj oni vedia čo to je figúra "tam a späť", či kruh, avšak bez toho, aby sme sa báli, že psík utečie z kruhu, alebo niektorého účastníka veľmi potiahne.Vystavovať budú totiť svoje hračky - či už plyšové, na kolečkách, alebo rôzne iné.

TOY HANDLING otvárame v piatok, sobotu a v nedeľu. Každý deň v rovnakom čase od 10:30, pretože v poobedných hodinách už menšie detičky chodievajú odpočívať. Prítomnosť rodiča je nutná, kvôli podpísaniu GDPR. 

Nezabudnite si teda naplánovať návštevu NITRADOGu aj so svojím dieťaťom a jeho hračkou. A všetci ostatní ste srdečne vítaní, pretože každý potlesk tieto čisté duše úprimne poteší!

In Slovakian shows, for security reasons, the "Child and Dog" competition has not been held at international or national shows for several years. 

However, we want to support the passion for shows (and therefore pedigree dogs) even among our youngest, whose age doesn´t yet allow them to compete in Junior handling competitions. In Scandinavia, we were inspired by a nice competition, which we decided to introduce at our shows.  After the very successful premiere in February and the summer Veľká Ida, children up to 9 years old will enjoy it again 

After very sucessfull premier in be able to experience a competitive atmosphere again, to show that they also know what an "up&down" figure is, or a round, but without fearing that the dog will run away from the ring, or that any little handler will be pulled by his/her dog. They will be showing their toys - plush, on wheels, or various others.

 TOY HANDLING will be open on Friday, Saturday and Sunday. Every day at the same time, starting at 10:30, because in the afternoon the smaller children go to rest. The presence of the parent is necessary due to the signing of the GDPR.

Don´t forget to plan your visit of NITRADOG with your child and his/her toy. And all other of you are very welcome - Your applause will fulfill with happiness the souls of the little participants!


Chcete podporiť našu aktivitu TOY HANDLING, ktorá je pre detičky zdarma? Prihláste sa do súťaže SENIOR HANDLING - pre dospelých vystavovateľov počas piatka, soboty a nedele!

Prihlasovanie TU

Vytvorte si webové stránky zdarma!