TOP OUTLANDER
JUNIOR HANDLER

celoročná bodovacia súťaž pre zahraničných mladých vystavovateľov

Junior handling klub Slovensko vypisuje v rámci výstavnej sezóny celoročnú súťaž v ktorej sa vyhodnotí junior handler zo zahraničia s najvyšším počtom bodov.

Do celoročnej súťaže sa započítavajú body zo súťaží Junior handling, ktoré vypisuje Junior handling klub Slovensko.
Na základe získaných bodov za predkolá a umiestnenia v záverečných súťažiach sa stav bodov bude publikovať priebežne na internetovej stránke JHKSK www.juniorhandling.sk.

V prípade zistenia nedostatkov vo výsledkoch, je možné tieto oznámiť na e-mailovej adrese juniorhandlingslovakia@gmail.com. Ako prílohu priložte posudkový list. 

Slávnostné dekorovanie VÍŤAZA celoročnej súťaže TOP OUTLANDER JUNIOR HANDLER prebehne na vopred včas oznámenej výstave psov všetkých plemien usporiadanou pod záštitou SKJ.   

ZA ČO KOĽKO BODOV?

 • body z predkola (maximálny bodový zisk v predkole je 60 bodov)
 • extra body z umiestenia sa vo finále 
  1.miesto +30bodov
  2.miesto +20bodov
  3.miesto +10bodov 

KALENDÁR KVALIFIKAČNÝCH SÚŤAŽÍ 2024

20.-21.1.2024 - Winter Danube Bratislava (www.skjshows.sk)

16.-18.2.2024 - Nitradog ´Pribina Cup Nitra (www.nitradog.sk)

11.-12.5.2024 - Novohraddog Lučenec (www.novohraddog.sk)

5.-7.7.2024 - Dogfestival Veľká Ida (www.dogfestival.sk)

16.-18.8.2024 - DuoDanube Bratislava (www.duodanube.sk)

25.-27.10.2024 - Danube Cacib Bratislava (www.skjshows.sk)

19.-22.12.2024 - Nitradog Christmas Cup Nitra (www.nitradog.sk)


Prihlásiť sa na súťaže junior handling
Entry for the junior handling competitions 


year-round scoring competition for foreign junior handlers

Junior handling club Slovakia is holding a year-long competition during the show season, in which the junior handler from abroad with the highest number of points will be evaluated.

The year-long competition includes points from the Junior handling competitions organized by the Junior handling club Slovakia.

Based on the obtained points from the pre-judging and the placement in the final competitions, the status of the points will be published continuously on the JHKSK website www.juniorhandling.sk.

In case of detection of deficiencies in the results, these can be reported at the e-mail address juniorhandlingslovakia@gmail.com. Attach the judging list / report as an attachment.

The awarding ceremonial for the WINNER of the year-long competition TOP OUTLANDER JUNIOR HANDLER will be announced on an all breeds dog show organized under the auspices of SKJ.

HOW MANY POINTS FOR WHAT?

 • points from the pre-judging (the maximum point gain in the pre-judging is 60 points)
 • extra points for the placing in the finals
  1st place +30points
  2nd place +20points
  3rd place +10points 

KALENDÁR KVALIFIKAČNÝCH SÚŤAŽÍ 2024

20.-21.1.2024 - Winter Danube Bratislava (www.skjshows.sk)

16.-18.2.2024 - Nitradog ´Pribina Cup Nitra (www.nitradog.sk)

11.-12.5.2024 - Novohraddog Lučenec (www.novohraddog.sk)

5.-7.7.2024 - Dogfestival Veľká Ida (www.dogfestival.sk)

16.-18.8.2024 - DuoDanube Bratislava (www.duodanube.sk)

25.-27.10.2024 - Danube Cacib Bratislava (www.skjshows.sk)

19.-22.12.2024 - Nitradog Christmas Cup Nitra (www.nitradog.sk)

Vytvorte si webové stránky zdarma!