Členovia prezídia

Dominika Hradská

Prezident

Kuklov 103, 908 78  Kuklov
dshradska@gmail.com
0948 444 643

Vladimíra Macháleková

Viceprezident

Hviezdoslavov - záhrady č. 1307                930 41  Hviezdoslavov
vmachalekova@gmail.com
0908 466 173 

Marián Hradský

Tajomník

Kuklov 103, 908 78  Kuklov
hradsky.majo@gmail.com
0908 520 632

Dozorná rada

Jozef Šuster

Predseda

Matejovec 452, 916 16  Krajné
boxer@boxer.sk
0948 122 233

Ing. Jana Korcová

Členka

Slávičie údolie 120B, 811 02  Bratislava
janolino99@yahoo.co.uk 
0905 226 395 

Poštový kontakt


Adresa:
Junior Handling Klub Slovensko
Furmanská 9
841 03 Bratislava

Telefónne číslo:
+421 948 444 643

Email:
dshradska@gmail.com 

Sledujte ma:
Facebook

Instagram

IBAN: SK29 0200 0000 0029 5641 6253

BIC/SWIFT kód V.Ú.B., a.s: SUBASKBX

Členské poplatky je možné uhrádzať len priamym vkladom na účet, alebo prevodom. V správe pre prijímateľa uvádzajte vždy Vaše meno a účel platby.

Fotografie slovenských junior handlerov, ktorí výrazne uspeli na Slovensku i v minulosti, spolu s faktorgrafickým komentárom do Kroniky junior handlingu na Slovensku zasielajte na adresu: dshradska@gmail.com

Vytvorte si webové stránky zdarma!