Národné finále

Päť junior handlerov z prvej a päť z druhej vekovej kategórie, ktorí získajú najvyšší počet bodov počas kvalifikačných súťaží sú kvalifikovaní do Národného finále Junior Handlingu.

Priebeh Národného finále

Súťaž pozostáva minimálne z dvoch častí:

  • "Vlastný pes" – posudzovanie so psom, ktorého si finalista sám zvolí
  • "Vymenený pes" – posudzovanie s vylosovaným psom
  • "Tajný pes" (nepovinné) – posudzovanie s dopredu neznámym psom
  • Okrúhly stôl – spätné väzby od rozhodcu finalistom

Všetky ďalšie nástupy do kruhu i eventuálne výmeny podliehajú posudzovaniu rozhodcu.


Finalisti 2023

Zoznam bude zverejnený čoskoro

Finalisti v histórii

Historický pohľad na kvalifikovaných junior handlerov do Národného finále podľa rokov

Vytvorte si webové stránky zdarma!