NOVINKY 2021


2.11.2021


17. 6. 2021

Podcasty

s veľkými menami zo slovenskej ale aj svetovej kynológie už čoskoro! Viac na podstránke Podcasty.                                     

Máte sa naozaj na čo tešiť!23.5.2021 sme sa konečne opäť stretli, dali si do tela poriadny junior handlérsky tréning, zasmiali sa, porozprávali sa. Jednoducho strávili jeden úplne TOP deň. Ďakujeme za takúto nedeľu! Aj všetkým trénerom, handlerom a hlavne rodičom, že dopravili svoje ratolesti do Pezinka! A samozrejme jedno veľké ďakujeme Rose Speedlight Dog Camp za zapožičanie haly!


NOVINKY 2020

1211.2020  aktualizovaná výsledková tabuľlka kvalifikácií 2020

Vzhľadom na predĺžený núdzový stav vyhlásený na Slovensku o ďalších 45 dní nie je možné zorganizovať plánovaný Kostíkov víkend ani poslednú kvalifikáciu.

Sezóna 2020 je teda pre junior handlerov uzavretá!

Vážení priatelia, členovia a priaznivci Junior Handlingu na Slovensku,

mimoriadna situácia organizovania hromadných podujatí sa žiaľ bytostne dotýka aj organizovanej kynológie a tak sa na zasadnutí Prezídia SKJ vo štvrtok 11.6.2020 rozhodlo okrem iného i nasledovne:

- Organizovanie súťaže Junior Handling je plne v kompetencii príslušnej komisie ÚKK, ktorá ju môže zorganizovať v spolupráci s usporiadateľmi oblastných výstav, prípadne ako samostatné podujatia. Do celoročného bodovania sa započítajú všetky podujatia, ktoré komisia nahlási do kalendára podujatí ÚKK.

V týchto dňoch Komisia pre mládež a Junior handling v spolupráci s Junior handling klubom Slovensko pracuje na kalendári kvalifikačných podujatí Junior handlingu do Národného finále. O schválení dátumov vás budeme informovať.

Dominika Hradská 
Prezidentka Junior handling klubu Slovensko


SLOVENSKO POZNÁ SVOJICH REPREZENTANTOV na rok 2020!


Vytvorte si webové stránky zdarma!