Prihlasovanie

Kvalifikačná súťaž na Národné finále 4.10.2020 Pezinok

I keď sa jedná o kvalifikácie, účasť je povolená všetkým junior handlerom:

  • takým, ktorí majú záujem a zbierajú body na kvalifikovanie sa do Národného finále
  • takým, ktorí sa chcú zdokonaliť v handlingu
  • zahraničným junior handlerom
  • všetkým, ktorí majú chtíč si zasúťažiť
  • otvorené klasicky pre 2 vekové kategórie 

3.KATEGÓRIA
"FORGOTTEN JUNIOR HANDLERS" - opäť otvorená!!

Pre všetkých handlerov starších ako 18 rokov, ktorí majú chuť si zasúťažiť a byť posudzovaní bývalou reprezentantkou Slovenska v Junior Handlingu!

Vytvorte si webové stránky zdarma!